Forældre som Ressource
Mere viden

Her har vi samlet en række links til hjemmesider, hvor du kan hente mere viden om samarbejdet mellem skole og hjem, særligt med fokus på etniske minoritetsfamilier.

www.dettevirker.dk er en hjemmeside, der beskriver resultaterne fra Undervisningsministeriets udviklingsprojekt Dette virker på vores skole i årene 2007-09.

Good Intercultural Dialogue in Schools er en engelsksproget side med korte teoretiske artikler om interkulturel dialog. Hjemmesiden beskriver resultaterne af et europæisk udviklingsprojekt i årene 2005-08 om udvikling af samarbejdet mellem etniske minoritetsforældre og skolen.

Skole-hjemsamarbejde i praksis beskriver skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-13. Inspirationshæftet indeholder konkrete og direkte anvendelige metoder til brug i samarbejdet mellem skole og forældre. Inspirationshæftet er udgivet af Social,- Børne- og Integrationsministeriet.

Tal sproget frem er en video henvendt til familier med børn mellem 3 og 6 år, der har dansk som andetsprog. Filmen er produceret for Aarhus Kommune og findes foruden på dansk på 8 andre sprog.

Tegn på sprog beskriver det 6- årige forsknings- og udviklingsprogram (2008-14) af samme navn. Programmet giver øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og udvikler skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling.

Forældresamarbejde i skolen er et temanummer af tidsskriftet "Liv i skolen". På hjemmesiden kan læses korte sammendrag af artiklerne.

Skole-hjemsamarbejdet - et modul i læreruddannelsen af lektor Jens-Peter Christiansen fra UC Lillebælt giver konkrete anvisninger på, hvorledes der på læreruddannelsen kan undervises i skole-hjem-samarbejde.

For-di-projektet er et skoleudviklingsprojekt, hvis mål er en udvikling af skole/hjem-samarbejdet med henblik på at forbedre tosprogede elevers læringsresultater. Projektet blev gennemført i årene 2009-11, og hjemmesiden beskriver teorierne bag projektet samt de resultater, der blev opnået. Artikelsamlingen "Forældredialog i skolen" beskriver forskellige aspekter af projektet samt dets resultater.

Litteratur om udvikling af skole-hjemsamarbejdet i forhold til nydanske forældre er en omfattende, kommenteret litteraturvejledning, udarbejdet af medarbejderne i For-di-projektet.

Skole og Forældre er folkeskolens forældreorganisation, og på organisationens hjemmeside kan du finde forskellige ideer til udvikling af samarbejdet mellem skole og hjem.

Integrationsviden er Socialstyrelsens hjemmeside om integration. Her er samlet viden om alle aspekter af integration af indvandrere, herunder også arbejdet med tosprogede elever og deres forældre i skolen.

Globalskole.dk er et non-profit undervisningssite om globale og interkulturelle emner til undervisere. Alle materialer er frit til rådighed. Globalskole.dk henvender sig til elever, undervisere og studerende i grundskole og ungdomsuddannelserne og lærerseminarierne.

Sammen om skolen. Forældreforeningen Brug Folkeskolens visuelle håndbog er et inspirationsmateriale til at styrke skolernes samarbejde med forældrene. Håndbogen lægger vægt på fælles aktiviteter og mindre på mødet med den enkelte forælder

Når lærere samarbejder med forældre - billeder fra skolens praksis er en artikelsamling fra Læreruddannelsen i Odense. Den er resultatet af et udviklingsarbejde, som blev gennemført i 2006-08 på tre skoler på Fyn.

Hjem-skole-samarbejde er en nordisk hjemmeside med materiale fra det nordiske projekt "Udvikling af samarbejdet mellem hjem og skole i de nordiske lande". Materialet er henvendt til læreruddannelserne i de nordiske lande, men kan også anvendes af andre.

Skole og forældre har lavet foldere på forskellige sprog om forældrenes betydning for elevernes læring:

Dansk
اردو (Urdu)
Somali
العربية (Arabisk)
والدین اور اسکول (Forældre og skole)